یغما گلرویی آزاد شد.

یغما گلرویی که چند روز پیش در منزل خود بازداشت شد به قید وثیقه آزاد شد. اما هنوز علت بازداشت ایشان مشخص نشده است. از کتاب های این بیشتر ...

© Theme By رازیان توسط بیگ تم

بازگشت به بالا